Miljö

När man arbetar inom transportbranschen är miljö inget man kan förbise. Därför ser vi hela tiden på nya möjligheter där vi kan förbättra oss. I dagsläget återvinns alla de däck vi rullar på. De skickas tillbaka till leverantör, där de blir nya däck genom en recyclingsmetod. Det är viktigt att däcken har det mest optimala tryck samt djup för att rulla lättare på vägen och därav kan vi minska bränsleåtgången.

I våra tvättar, där vi rengör trailers, använder vi enbart miljövänliga reningsmedel under tvätten. Tvätten sker på speciella platser där vi använder oss utav renat avloppsvatten istället för kranvatten.

Grönt initiativ sker också internt i verksamheten där vi konstant jobbar med att minska vår påverkan på miljön.