Partners

Vi har valt att arbeta med företag som levererar kvalitetsprodukter med hög servicenivå.

Kraker

Kraker är det enda företaget i Europa som helt och hållet specialiserar sig på moving floors, både när det gäller produktion och utveckling. De kan med full rätt kalla sig själva för ”Masters in moving floor trailers”. PNO har äran att vara generalagent för Kraker i Sverige.

Moving floor trailers automatiserar och underlättar lastning samt lossning av gods genom att man avlägsnat behovet av att använda en gaffeltruck. Metoden gör att man effektivt kan tömma trailern på löst material utan att tippa eller luta golvet.

Moving floors är ett område som har växt och fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. För mer information om Moving floors kontakta oss.