Skåptrailer

PNO erbjuder in-fleet trailers som är anpassade för den nordiska marknaden. Vi anpassar trailern efter kundens behov. Vi tar fram helt nya produkter när det krävs stor innovation och ny teknologi. Valet av utrustning kan vara en avgörande konkurrensfördel för våra kunder.

Skåptrailers är det vanligaste valet vid körning av högvärde-och känsligt gods och kan kännetecknas med:

  • Säkerhet
  • Tryggade transporter för väder och vind
  • Enklare lastsäkring